הדפסה

מח' שיווק

סוכנים :

חיים בוברמן – מנהל מכירות ארצי
054-3343497
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

רונן מועלם – מנהל מכירות מרכז וצפון
054-9902136
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

נחשון בס - מנהל מכירות דרום
054-3343495
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.