איטומד

חומר איטום משחתי ייעודי אשר נבדק ואושר בהתאמה לתקן ישראלי 5109, ומאושר לשימוש על ידי פיקוד העורף.
היישום יעשה אך ורק לפי מפרט פיקוד העורף.
ליישום בקירות פנימיים בלבד, קדחים של עד קוטר 100 מ"מ, מרחק מינימלי בין קדחים: 400 מ"מ