השלמת בדיקות לטופס 4

כיום עקב עומס עבודה של מנהלי הפרויקטים והיעדר ידע מקצועי אודות תהליכי הבדיקה השונים (מועד הזמנתם) ושינויים תכופים בתקנים נוצר מצב שהבדיקות אינן מוזמנות במועד המתאים או שאינן מוזמנות כלל, בנוסף אין מעקב אחר ביצוע בדיקות חוזרות (בטונים, אבן, אינסטלציה וכו’) והזמנתן.

התוצאה:

● הזמנת בדיקות קטנה / גדולה מהנדרש.

● הכנת פרוגרמת בדיקות שלא עפ”י הנדרש מהרשויות השונות (ועדות, כיבויי אש, הג”א וכו’).

● הוצאות כספיות מיותרות על בדיקות חריגות ובדיקות שלא לצורך.

● הזמנת בדיקות שלא בזמן הנדרש ששוב גורם להוצאות מיותרות לבדיקות חוזרות.

● אי ביצוע הזמנת בדיקות חוזרות על בדיקות שנכשלו.

● אי יכולת גילויי בזמן אמת נתונים שגויים על גבי התעודות כגון: שם האלמנט, מפלסים, נפח בטון, חוסר בבדיקות).

● כשלים בהכנת ממ”דים לבדיקות ולביקורת הג”א מה שמייצר עיכוב בקבלת אישור הג”א לטופס 4 מצב זה מסב נזקים כבדים עכב אי עמידה בלוחות זמנים למסירת דירות.

● הפסקת עבודה ע”י גורמי הפיקוח השונים.

● עיקוב בקבלת אישור כיבויי אש והג”א לטופס 4.

א.א. שרותי מיגון ומפוחים בע”מ נספק בעבורך הקבלן

הפתרון:

ניהול מערך בדיקות לטופס 4

● בניית פרוגרמת בדיקות שתענה לכל דרישות הרשויות השונות בהתייחס למפרט הפרויקט (הג”א, כיבוי אש, ועדות ואיכות הסביבה).

● אנו ננהל בעבורך משא ומתן מול מעבדות הבדיקה להשגת המחיר הטוב ביותר.

● נבצע בעבורך את הזמנת הבדיקות למועד הנדרש (למעט בטונים) תוך מעקב רציף שלנו אחר שלבי הביצוע השונים.

● נבצע מעקב רציף אחר תעודות הבדיקה תוך הזמנת מערכיי ביניים בכל חודש.

● נבדוק רישום נכון של האלמנטים והנתונים החשובים על גבי התעודות.

● נדרוש מהמעבדה תיקון התעודה ורישום בהתאם למה שבוצע בפועל.

● נתאם בדיקות חוזרות לבדיקות שכשלו לאחר אימות עם מנהל הפרויקט שתוקנו הליקויים.

● נשמש מאגר ידע מקצועי לשאלות בתחומי הבניה השונים למנהלי הפרויקטים.

● נספק בעבורך מערכי בדיקות מסכמים לטופס 4 ללא עיכובים מיותרים.

ב ב ר כ ה,

אלירן אלול
מנכ”ל
מיגונים ומפוחים בע”מ
Eliran@aa-migun.co.il

פרויקטים

להלן רשימה קטנה של פרויקטים שחברתנו ביצעה, לרשימה מורחבת לחצו כאן