AS-205 , ES-105

חומר איטום אלסטומרי לבן, גמיש במיוחד, מתוצרת חברת STI בארה"ב.

נועד ליישום על צמר סלעים למניעת מעבר אש ועשן לשעתיים בתפרים, חריצים, ומרווחים. מעניק פתרון ייעודי לתפרי התפשטות בבניין וכן למרווח בין קצה תקרת הבטון לבין קיר המסך. נבדק לפי תקינה אמריקאית ייעודית לקירות מסך במעבדות UL ונמצא מתאים לשעתיים. נבדק לפי ת"י 931 חלק 2 ליישום בחריצים וקיבל עמידות אש לשעתיים