הדפסה

תקנים ותקנות

דרישות פיקוד העורף
בתאריך 18.5.2010 התקבלה תקנה חדשה אשר קובעת שכל תוכנית חדשה אשר מוגשת לאישור מהנדסי פיקוד העורף, מחויבת לעמוד בדרישות התקנה החדשה משמע – ללא התקנת מערכת סינון אב"כ לא ניתן לקבל טופס 4.

גילוי אש:
תקנות תכנון ובניה נושא 2 פרק ד' – מערכות גילוי וכיבוי דרישה מס' 3.04.2.1 א' קובעת חובת התקנת גלאי אש עצמאי ללא חיבור לרכזת גילוי.

דרישות פיקוד העורף

בתאריך 18.5.2010 התקבלה תקנה חדשה אשר קובעת שכל תוכנית חדשה אשר מוגשת לאישור מהנדסי פיקוד העורף, מחויבת לעמוד בדרישות התקנה החדשה משמע – ללא התקנת מערכת סינון אב"כ לא ניתן לקבל טופס 4.

 

גילוי אש:

תקנות תכנון ובניה נושא 2 פרק ד' – מערכות גילוי וכיבוי דרישה מס' 3.04.2.1 א' קובעת חובת התקנת גלאי אש עצמאי (ללא חיבור לרכזת גילוי) (הוספת צילום של התקנה)